• Call Us.

  • 080-454-6555, 064-289-9835

line
  • จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.

  • ปิดให้บริการวันอาทิตย์

line

แจ้งการชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

[ไฟล์ .jpg .gif .png .pdf ไม่เกิน 2 MB] กรุณาแนบสลิปโอนเงิน

เลขที่บัญชีธนาคาร

รัชโยธิน ทดสอบระบบ 1234567890 ออมทรัพย์

ขั้นตอนการชำระเงิน

คำนวณค่าขนส่งสินค้า

ขนส่งทางรถ
ขนส่งทางเรือ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน

฿
฿
฿

ข่าวสารโปรโมชั่น